Mikael Svegfors är förordnad av länsstyrelsen i Jönköpings län att vara Notarius Publicus för Aneby, Eksjö samt Vetlanda.

Notarius Publicus verksamhet styrs bland annat av
Lag (1981:1363) om notarius publicus och
Förordning (1982:327) om notarius publicus

Bestyrkande av namnteckningar och handlingar kräver vanligtvis tillgång till kontorsutrustning som dator och skrivare, därför utförs notarisering på vårt kontor. Andra uppdrag som förrättningar eller företagsbesök genomförs efter överenskommelse.

 • Bestyrkande av namnteckning
  Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste själv komma till vårt kontor och skriva under din handling på plats. Tag med giltig legitimation. Legitimationen måste vara utfärdad i Sverige eller vara ett gällande utländskt pass.

 • Bestyrkande av fotokopior
  Skall en kopia bestyrkas, tag alltid med originalhandlingen. Vi tar kopior i svart/vit och utfärdar intyg samt stämplar. Har Du själv en färgkopia som skall bestyrkas, skall även originalhandlingen uppvisas.

 • Bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg
  Handlingar som innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren och som notarius publicus skall bestyrka, måste framgå av underlag som visar att uppgifterna är korrekta. Tillexempel ett personbevis från skatteverket. Om du är osäker på vilket underlag som krävs, kontakta oss innan Du kommer. Levnadsintyg för vissa länder innehåller uppgifter om civilstånd och adress. Skall dess uppgifter bestyrkas av notarius publicus, skall du ta med dig ett personbevis där dessa uppgifter framgår. Personbeviset skall vara nytt.

 • Firmateckningar
  Skall notarius publicus bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste antingen ett e-registreringsbevis eller registreringsbevis i original uppvisas.

 • Apostille enligt Haag-konventionen
  I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda apostille. Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

  Att ett dokument förses med apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt i de fall handlingen har myndighetens stämpel/sigill.

  Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av annan notarius publicus, auktoriserad översättare och auktoriserad tolk.

  Följande handlingar kan förses med apostille direkt:***
  • registerutdrag och andra polisiära handlingar
  • domstolshandlingar, t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätter
  • handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)
  • betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
  • handlingar undertecknade av Notarius Publicus
  • utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare samt övriga handlingar från svenska kyrkan, utfärdade före den 1 januari 2000.


  (Vigselbevis från frireligiösa eller utländska trossamfund är undantagna)

  Detta innebär att Du kan sända handlingen med post eller bud till oss och Du får den åter efter att apostille är utfärdad. Ring oss för prisuppgift och övrig hanteringsinformation. Tel 07 222 63 222

  Vi utfärdar apostille och notarisering på svenska och engelska.

Instruktioner för att scanna dokument med mobiltelefon