Advokat Mikael SvegforsAdvokat Mikael Svegfors är verksam i Aneby, mitt på Småländska höglandet, 45 km från Jönköping, 25 km från Eksjö och 28 km från Tranås.

Advokatbyråns inriktning är allmänjuridisk. Advokat Svegfors tar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde, men också som ombud i arbetstillståndsärenden.

Advokat Svegfors är förordnad som Notarius Publicus.